نمایش 1–16 از 152 نتیجه

ghab-mahsolat-59ghab-mahsolat-35

rfid reader

1-1000 1

UHF RFID swing U آر اف آی دی ریدر دستی

30,000,000 تومان
-محصول

آنتن برد بلند Active

Axiom-NB410-SabzCenter-01-9

اسکنر ، بارکد خوان بی سیم Axiom PDT 8223

ghab-mahsolat-35uhf

اسکنر RFID برد بلند – UHF Desktop reader

mqalat_aantn-brd-blnd-transformed

اسکنر پارکینگ UHF RFID Reader

ghab-mahsolat-71ghab-mahsolat-72

بارکد خوان بی سیم ZEBRA symbol LI4278

ghab-mahsolat-83

بارکد اسکنر SYMCODE مدل MJ 6708

ghab-mahsolat-82

بارکد اسکنر SYMCODE مدل MJ 6708D 2D

ghab-mahsolat-85

بارکد اسکنر انگشتی مدل UROVO SR5600

ghab-mahsolat-92

بارکد اسکنر با سیم Honeywell مدل 1470g

ghab-mahsolat-2022-11-13T154010.013ghab-mahsolat-2022-11-13T154037.082

بارکد اسکنر باسیم Axiom مدل li2295

ghab-mahsolat-94

بارکد اسکنر باسیم Honeywell مدل HH360 Linear Imaging Scanner

ghab-mahsolat-96

بارکد اسکنر باسیم Honeywell مدل Hyperion 1300 G 1D

ghab-mahsolat-95

بارکد اسکنر باسیم Honeywell مدل Voyager 1250

ghab-mahsolat-93

بارکد اسکنر بی سیم Honeywell مدل 1472g